Cennik

Warunki współpracy finansowej z nami są każdorazowo określane w sposób indywidualny. Podyktowane to jest faktem, iż każde zlecenie i każda sprawa jest inna, różna w stopniu jej złożoności i zawiłości.

Jednakże, w trakcie osobistego spotkania z Klientem i ustaleniu zakresu czynności w korelacji z faktycznymi potrzebami Klienta, ustalony zostanie szczegółowy kosztorys naszych usług.